CHÚNG TÔI CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG TIÊU CHUẨN TRONG CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

CHẤT LƯỢNG

Không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Giao hàng đúng tiến độ, bảo trì đúng hạn và nhanh chóng.

Chọn nhà cung cấp để việc mua vật tư được đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.

Duy trìhiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

Tuân thủ những yêu cầu và luật định liên quan đến an toàn, sức khỏe nghề nghiệp.

Thiết lập và duy trì điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên công ty.

Phổ biến yêu cầu về an toàn & sức khỏe nghề nghiệp đến tất cả mọi người liên quan.

Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý môi trường, thường xuyên cải tiến, đảm bảo tuân thủ mọi yêu cầu của luật định.

MÔI TRƯỜNG

Tích cực cố gắng làm giảm dấu ấn của chúng ta trên trái đất bằng cách sử dụng các kỹ thuật thân thiện với môi trường.

Nghiêm túc tuân thủ những yêu cầu và luật định liên quan đến bảo vệ môi trường.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực, làm giảm và ngăn ngừa ô nhiễm bất cứ nơi nào có thể để đảm bảo một tương lai tốt hơn.

Thiết lập tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường cho những người khác làm theo bằng cách thúc đẩy các kỹ thuật thân thiện với môi trường.