Máy Trộn TRục Ngang

Máy trộn di động

MT Horizontal

Máy trộn trục ngang

With silage cutter

máy trộn hai trục đứng

MÁY TRỘN THỨC ĂN TMR

With Side Door

MÁY TRỘN THỨC ĂN TMR

With Front Conveyor

Máy trộn ba trục đứng

Máy trộn di động

With Side Door

Máy trộn di động

With Front Conveyor

Máy Trộn Trục Đứng

MÁY TRỘN THỨC ĂN TMR

With Side Door

MÁY TRỘN THỨC ĂN TMR

With Front Conveyor

Máy Tự Hành Đứng

Máy tự hành

Horizontal

Máy tự hành

Vertical

TRẠM TRỘN

Trạm trộn thường

Stationary Plants